Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Zóna pre členov

Nová registrácia

Aktuality

Konferencia s názvom Liek náš každodenný

Zdravotná starostlivosť je komplexný proces, ktorý zahŕňa mnohé aspekty týkajúce sa systémovej, personálnej a materiálnej povahy. Dôležitú úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zohrávajú lieky.

Zaobchádzanie s liekmi, pravidlá ich používania a ich úhrada, je predmetom regulácie nielen národnej, ale aj (a stále viac) európskej legislatívy. Pacienti sa často pýtajú „Na aké lieky mám nárok?“. V laickej, ale aj v odbornej verejnosti je taktiež neustále prítomný diskurz o obsahu práva na štandard, ako aj diskurz týkajúci sa prístupu pacientov k inovatívnym liekom.

Realita vôbec nie je jednoduchá. Čo je lege artis vo farmakoliečbe a aký je skutočný rozsah povinnosti „postupovať správne“ pri liečbe pacienta ovplyvňovaný úhradovým modelom platným na Slovensku? Aká prísne európske pravidlá upravujúce používanie liekov, determinujú možnosti farmakoterapie na Slovensku, a ktoré výnimky máme implementované do národnej právnej úpravy?


Cieľom odbornej konferencie je sumarizovať východiskovú situáciu v oblasti používania liekov na Slovensku, a uvažovať nad aktuálnymi výzvami právnej úpravy. Cieľom konferencie je taktiež upozorniť účastníkov na najdôležitejšie princípy, ktoré sa v otázkach prístupu pacientov k zdravotnej starostlivosti v oblasti liekov, správneho postupu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj v otázkach úhrad, uplatňujú, resp. uplatňovať majú.


« späť na zoznam aktualít »

Pridať komentár

Komentáre