Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

O komore

Zóna pre členov

Nová registrácia

Dokumenty Komory


Všeobecné2% z dane pre komoru

V prípade záujmu o podporu nám môžete venovať svoje 2% z dane.

 

FYZICKÉ OSOBY


 

 

Poznámka:

2 (3) % z dane môže poukázať fyzická osoba - daňovník SR.

 

Kto je daňovník? Daňovník je fyzická osoba, ktorá má príjmy:

a/ zo závislej činnosti a funkčných požitkov - zamestnanec,
b/ zo živnosti - samostatne zárobkovo činná osoba,
c/ z podnikania vykonávaného na základe iného ako živnostenského oprávnenie podľa osobitných predpisov (napr. komerční právnici, veterinárni lekári, audítori, daňoví poradcovia a pod.),
d/ z inej zárobkovej činnosti (napr. z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, vrátane práv príbuzných autorskému právu - znalci, tlmočníci, novinári, umelci a pod.),
e/ z príjmov z kapitálového majetku, z prenájmu a ostatných príjmov.

 

Kto môže poukázať 2 % z dane?

Dve percentá z dane môže poukázať fyzická osoba - daňovník z daňovej povinnosti za rok 2016. Výška 2 % z dane fyzickej osoby však musí byť minimálne 3 €. Daňovník svoje 2 (3) % z dane poukáže formou vyhlásenia, poprípade priamo v daňovom priznaní, v ktorom uvedie základné informácie o príjemcovi vedenom v Zozname prijímateľov 2 % na daný rok.

 

Kto môže poukázať 3 % z dane?

3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, prip. organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracoval.

 

Upozornenie:

 

 

PRÁVNICKÉ OSOBY


 

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Pokiaľ si právnická osoba vybrala viac prijímateľov, vloží do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uvedie tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chce v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uvedie, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

 

Kto môže poukázať  1,5 % z dane?

Právnická osoba, ktorá v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

 

Kto môže poukázať 2 % z dane?

Právnická osoba, ktorá v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

 

Upozornenie:


Účtovné závierky KomoryVýročné správy KomoryEtický kódex KomoryPoslanie | Základné informácie | Organizačná štruktúra | Dokumenty Komory | Kto môže byť členom | Prečo byť členom (výhody) | Podmienky členstva | Zoznam členovRegistrácia nového člena